CLIL

CLIL (İçerik ve Dili Entegre ederek Öğrenme), temel olarak hem fizik veya matematik gibi başka bir konuyu bir yabancı dil aracılığıyla öğrenmek hem de içerik tabanlı bir konuyu inceleyerek yabancı bir dili öğrenmek olarak tanımlanabilir. CLIL’in temeli, içerik konularının, öğrenenlerin ana dili olmayan bir dilde öğretilmesi ve öğrenilmesidir. Bugün, yabancı bir dilin, dünyayla iletişim kurmak için öğrenilmesi son derece önemlidir ve dil geniş bir müfredata entegre edildiğinde, öğrenme süreci çok daha hızlı hale gelir. CLIL’de öğrenme, artan motivasyon ve bu bağlamda yapılan doğal dil çalışması ile geliştirilir. Öğrenciler bir konu ile ilgilendiklerinde iletişim kurmak için yabancı dil öğrenmeye motive olurlar.

Bu Öğretmen Eğitimimiz, öğretmenlere sınıflarında uygulayabilecekleri CLIL hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır. Eğitmenlerimiz hem içeriği hem de dili entegre etmeye yönelik alıştırmalar ve materyaller sağlayacaktır. Kursun sonunda katılımcılar aşağıdaki bilgi ve yeterliliklerle donatılacaktır:

-CLIL hakkında bilgi ve becerilerini arttırmak,

-CLIL’in temeli ve sınıflarınızda nasıl uygulanacağı hakkında bilgilenmek,

-Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) bilgi ve öğrenmede nasıl uygulanacağını öğrenmek,

-Dil ve iletişim becerilerini geliştirmek,

-CLIL uygulamasında öğrencileri motive etmek için pratik fikirler edinmek,

-Avrupa okullarında CLIL’in iyi uygulama örnekleri ile tanışmak,

-Yabancı dilde yenilikçi yaklaşımla problem çözmek için araç ve teknikler geliştirmek,

-Daha geniş kültürel bağlamı tanıtmak,

-Yabancı dillere ilgi ve tutumları geliştirmek,

-Öğrenci motivasyonunu arttırmak olarak özetlenebilir.