ŞİDDETİ ÖNLEYEN BARIŞÇIL SINIFLAR

Şiddet birçok okulda devam eden bir sorundur ve okulların şiddete sıfır toleranslı yerler olduğu varsayılmaktadır. Şiddet bazı okullarda sessiz bir salgın haline gelmiştir ve maalesef pek çoğumuz bu sorunun çözümleri konusunda yeterince donanımlı değiliz.

Artık, her okulun şiddeti önlemek için etkili önlemler alması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bununla birlikte, semptomları çözmenin bir faydası yoktur, ancak sorunun gerçek nedenlerini saptayıp bunlar üzerinde durmak gerekmektedir.

Bu Öğretmen Eğitimimizde, katılımcılar problemin kaynağına odaklanmayı öğrenecekler. Şiddet eğilimi gösteren her öğrencinin bir hikâyesi vardır ve öncelikle bunun tespit edilmesi gerekir. Öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve yöneticiler olarak bu sorunlu öğrencilere nasıl yaklaşabiliriz? Mağdurları nasıl koruyabiliriz? Neden birileri kurban? Bu interaktif eğitimimizde, katılımcılar bu sessiz salgının dinamiği hakkında bilgi edinecekler ve yarının nesillerini korumak için bugün tepki göstererek önlem alacaklardır.

Eğitimin başlıca hedefleri:

-Okullarda şiddet konusunda farkındalık yaratmak,

-Ergen şiddeti ve sorunlarının çözümü için yenilikçi ve problem çözmeye dayalı araç ve teknikler geliştirmek,

-Soruna değil, çözüme odaklanmak,

-Empati geliştirmek.

Eğitimde kullanılacak başlıca TEKNİKLER: Buz Kırma ve Isınma Oturumları, Hikaye Oluşturma, Ekip Çalışmaları, Grup Tartışmaları, Problem Çözme Etkinlikleri, Empati Kurma Çalışmaları, Yaratıcı Drama Teknikleri, Proje Bazlı çalışmalar, vb.