SINIFDIŞI (AÇIK HAVADA) ÖĞRENME

Sınıf dışı Öğrenme, açık hava oyunları, okul projeleri, çevre eğitimi, eğlence ve macera etkinlikleri, kişisel ve sosyal gelişim programları, keşif gezileri, takım oluşturma, liderlik eğitimi, sürdürülebilirlik eğitimi, tedavi oyunları gibi sayısız pek çok faaliyeti içeren geniş bir terimdir. Sınıf dışı eğitimin açıkça tanımlanmış bir sınırı yoktur, ancak ortak bir çekirdeği vardır. Günümüzde stresli yaşamlar ve teknoloji nedeniyle çocukların fizyolojik, davranışsal ve sağlık sorunları var.

Bu Öğretmen Eğitimimizin amacı:

-sınıf dışı ortamların bir öğretim yeri olarak nasıl kullanılabileceği,  ne tür faaliyetler uygulanabileceği ve okul müfredatına destek olacak deneyime dayalı öğrenme ve duyusal farkındalık ile nasıl çalışılacağını öğrenmek,

-açık hava etkinlikleri ve derslerle kişisel ve sosyal becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenmek,

-öğrenmeyi dış mekânlara taşıma ve sağlıklı çocuklar yetiştirme arasındaki bağlantıyı anlamak,

-açık hava-sınıf dışı eğitim pedagojisinin teorik temelleri hakkında bilgi sahibi olmak,

-kişisel aktivite planı geliştirmek,

-açık havada öğrenme ile ilgili öğrenilen yeni bilgileri uygulamaya geçirmek için gerekli ipuçlarını yakalamak.

Bu Öğretmen Eğitimimiz, çoğunlukla yaygın eğitim yöntemleri ile yürütülmektedir. Katılımcıların yaratıcı drama faaliyetlerimize aktif olarak katılmaları ve eğlenerek öğrenmeleri en büyük hedefimizdir. Grup ve bireysel çalışmalar ile deneyimsel öğrenme temelli çalışmalar yapmaktayız. Power point sunum tabanlı kursları sevmiyoruz. En önemli malzemelerimiz: Doğa ve Yaratıcılık. Ve tabii ki, 5 duyu organımız ve vücut dilimiz de en güzel enstrümanlarımız.