Developing Competencies of Teachers to integrate Climate Literacy Education in European Schools

 

2020-1-EE01-KA201-077890

 

Başlangıç tarihi:2020-12-30

Bitiş tarihi: 2022-12-29

Toplam bütçe:257.968 AVRO

 

KOORDİNATÖR:

TALLINN ÜNİVERSİTESİ, ESTONYA

 

ORTAKLAR:

UC LIMBURG ÜNİVERSİTESİ, BELÇİKA

PAYDAŞ EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ, TÜRKİYE

ANS Egitim Hizmetleri Yonetim Danismanligi Limited Sirketi, TÜRKİYE

GOETEBORGS ÜNİVERSİTESİ, İSVEÇ

WISSENSCHAFTSLADEN BONN EV, ALMANYA

 

İklim değişikliği, zamanımızda insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan biridir. 21. yüzyılda iklim bilimcileri, Dünya’nın sıcaklığının 20. yüzyılda olduğundan çok daha fazla artmaya devam etmesini bekliyorlar. Bu, ekonomik refah, insan ve çevre sağlığı ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere insan toplumunun hemen her yönünü etkileyecektir. Bu yeni sürdürülebilir toplumu inşa etmek hepimizin görevidir. Ayak izimizin gerçekte ne olduğunu tam olarak anlamalıyız. Ancak o zaman farklı şeyler yapmaya başlayabilir ve İklim Okuryazar bir Toplum yaratabiliriz.

Eğitim, iklim değişikliğine küresel tepkinin temel bir unsurudur. İnsanların küresel ısınmanın etkisini anlamasına ve ele almasına yardımcı olur, gençler arasında “iklim okuryazarlığını” artırır, tutum ve davranışlarındaki değişiklikleri teşvik eder ve iklim değişikliği ile ilgili eğilimlere uyum sağlamalarına yardımcı olur. Eğitimin iklim değişikliğinin zorluklarını ele almadaki rolü giderek daha fazla kabul görse de, okullardaki müfredat ve öğretim, genç nesilleri bugünün ve geleceğin iklim değişikliği zorluklarıyla başa çıkma stratejileriyle donatmaktan hala uzaktır. Proje, aşağıdaki fikri çıktıları geliştirerek iklim okuryazarlığı düzeyini yükseltmek için Avrupa’da bulunan orta öğretim okullarındaki öğrencilere etkili bir şekilde koçluk yapmak için öğretmen profillerini geliştirmeyi amaçlamaktadır:

  1. İklim Okuryazarlığı için Eğitim İçeriği
  2. Öğretmenlerin okullarda iklim okuryazarlığını teşvik etmesine olanak tanıyan Çevrimiçi Ders
  3. Çevrimiçi Öğretmen Topluluğu

Hedef yararlanıcılarımıza ulaşmak ve hedeflerimize ulaşmak için proje kapsamında üç adet fikri çıktı geliştirecek, uygulayacak, yayacak ve değerlendireceğiz. Proje ortaklığı Estonya, İsveç ve Belçika’dan üç üniversite, Almanya ve Türkiye’den iki sivil toplum kuruluşu ve Türkiye’den bir eğitim şirketi olmak üzere altı farklı kuruluş arasında sektörler arası bir şekilde kurulmuştur.