WONDERS OF WASTE – ATIĞIN MUCİZESİ

2019-1-IS01-KA201-051132

Erasmus + KA201 School Education Strategic Partnerships

2019-2021

 

Rahat yaşamak için yaptığımız şeyler etrafımızdaki dünyayı etkilemekte ve her gün ürettiğimiz çöp miktarı, daha fazla dikkat etmemiz gereken bir şeylerden biri olmaktadır. Her bireyin yaptığı küçük eylemler, aldığı tedbirler, insanlığın gezegenimiz üzerindeki etkisini kökten değiştirebilir. Sürekli atık üretimimizi azaltmak ve gerçek bir sürdürülebilir kalkınma uygulamak için, tüketim alışkanlıklarımızda, günlük davranışlarımızda, yaşam biçimimizde ve iş yapma biçimimizde değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu değişiklikleri nasıl yapacağımızı ne kadar erken öğrenirsek, gezegenimiz için o kadar iyi olacaktır. İşte bu yüzden, eğitime, erken çocukluk döneminden başlamak istiyoruz: anaokulu eğitimi.

Bu projede çevre eğitimi ve geri dönüşüm faaliyetleri konusunda çok aktif olan 7 farklı ülkeden anaokulu (İzlanda, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Polonya, Norveç ve Türkiye), yaklaşık 400 çocuk ve 150 okul personeli yer alacaktır. 2-7 yaş aralığındaki çocuklarla 3R’lerin (Reduce-Reuse-Recycle / Azalt-Tekrar kullan-Geri dönüştür) en iyi uygulamalarını tanımlamak, geliştirmek ve test etmek için mükemmel bir ekip kurduk. 7 ortak ülkede, eğitimciler 3R’ler, çevre ve sürdürülebilirlik hakkında, çocukların, ailelerin ve yerel toplulukların farkındalıklarını arttırmak için çeşitli öğrenme fırsatları sunacaklardır.

Projemizin ana hedefleri ve beklenen etkileri:

-Çocuklarımızı doğanın harikalarıyla buluşturmak ve gezegenimize saygı duymak ve korumak için çevresel farkındalık yaratmak,

– Anaokulu öğretmenlerinin çevre eğitiminde yeterlilik ve becerilerini geliştirmek,

– Anaokullarındaki çocukların ve öğretmenlerin, aynı zamanda ailelerinin ve yerel toplulukların, en iyi 3R uygulamalarını pekiştirmek ve yaygınlaştırmak,

– Farklı ülkeler arasında iyi uygulamaları paylaşmak,

-Çocuklarda ve ailelerde kullandığımız ürünlerin çevre üzerindeki etkisine ilişkin farkındalık yaratmak ve yaşam biçimimizdeki küçük değişikliklerin gezegenimizin sağlıklı kalmasına nasıl yardımcı olabileceğini göstermek,

– Anaokullarımızda kalıcı bir yaşam tarzı ve müfredat programı oluşturmak için proje süresince öğrenilen tüm iyi alışkanlıkları geliştirmek,

– 3R anaokullarında en iyi uygulamalar için yeni öğretim yöntemlerini geliştirmek, birleştirmek ve yaymak,

– Anaokullarımızda kalite seviyesini yükseltmek,

– Avrupa Topluluğuna ait olma konusunda daha güçlü bir duygu oluşturmak ve bu nedenle öğretmenler ve eğitimciler olarak performanslarımızı geliştirmeye devam etmek.

“Dünyayı değiştirebileceklerini düşünecek kadar delice olanlar genellikle yapar” (Steve Jobs).

 

Proje Koordinatörü

– Leikskólinn Akrasel-İZLANDA

Proje Ortakları

– Кindergarten Kalina Malina-BULGARİSTAN

-1st Special Nursery School of Patras-YUNANİSTAN

– Haugland gardsbarnehage-NORVEÇ

-Kezban Mercan Anaokulu-TÜRKİYE

– Przedszkole nr 32 z oddzialami intregracyjnymi w Koninie-POLONYA

-Corte Verde-İTALYA