NATURE AS TEACHER-ÖĞRETMENİMİZ: ‘DOĞA’

2019-1-NO01-KA229-060136

Erasmus + KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık

2019-2021

Projemizde, Doğa’nın Öğretmen olarak kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin uluslararası olması ortak ülkeler arasında iyi uygulamaların değişimini sağlayacaktır. Proje etkinlikleri, Anaokulu öğretmenlerinin, çocukları Doğa ile Öğrenme ve Doğa ile bağ kurma konusundaki deneyim, bilgi ve yetkinliklerini arttırmalarını ve doğadaki oyunlar ve macera ile çocuklara çoklu yaşam, güven, fiziksel ve duygusal esneklik kullanarak keşif yapma özgürlüğünü sağlayacaktır. Bu projeye 5 ülke ve 6 okul  (Norveç, Estonya, Türkiye, İngiltere ve İspanya), 2-7 ve yaklaşık 120 öğretmen ve eğitimci 2-7 yaş arasındaki yaklaşık 700 çocuk katılacaktır. Bu projenin diğer katılımcıları; ebeveynler, eğitimciler ve liderler, farklı deneyime sahip yerel otoriteler olacaktır.

Bu proje için ana hedeflerimiz:

-Çocukların Doğa etkinliklerinde yer almasını sağlamak ve Doğa’yı Öğrenme Ortamı olarak kullanma becerisini kazandırmak,

-Doğa’nın 4 Elementini kullanarak (Hava, Su, Toprak, Ateş, çocukların doğa ile bağ kurmalarını sağlamak,

-Ağaçlar, bitkiler ve yenilebilir bitkiler vasıtasıyla çocukların ekolojik farkındalığını arttırmak.

– Doğada matematik ve sanat faaliyetleriyle, çocukların yaratıcılık, hayal gücünü kullanma ve bilişsel becerilerini geliştirmek.

-Öğretmenlere Ormanı öğrenme ve macera yeri olarak kullanma yetkinliğini kazandırmak,

– Orman oyunları aracılığıyla çocukların, çoklu duyularını, özgüvenlerini, fiziksel ve duygusal esnekliklerini geliştirmek,

-Hayvanları ve habitatlarını keşfederek, çocukların yaşam döngüsü için keşif ve merak becerilerini güçlendirmek,

-Çocukların oynamasını, keşfetmesini, eğlenmesini ve sağlıklı olmasını sağlamak,

-Hikâye anlatımı ve Drama teknikleri ile çocukların konuşma, dinleme ve anlama becerilerini güçlendirmek,

-Avrupa çapında yeni fikirler, görüşler, teoriler ve yöntemler kazanmak için öğretmenlerin diğer anaokullarının öğretmenleriyle karşılıklı iletişim halinde çalışabilmelerini sağlamak,

-Öğretmenlerin iletişim, takım çalışması, yabancı dil, problem çözme, Bilişim Teknolojileri konusundaki yeterliliklerini arttırmak, daha açık fikirli olmalarını ve kendilerini AB’nin bir parçası olarak hissetmeleri için teşvik etmek.

 

Bu hedeflere ulaşmak için, öncelikle öğretmenleri Doğada Öğrenmeye teşvik edeceğiz. Bunun için de, kendi kurumlarında gereken bilgi ve becerileri edinmelerini sağlayacak 5 Kısa süreli personel eğitimi düzenleyeceğiz. Sadece çocuklar ve öğretmenler değil, ebeveynler de bu çevre ve sağlık temalı programdan atölye çalışmaları ve özel etkinlikler aracılığıyla yararlanabilecekler. Daha da önemlisi, projemiz Avrupa 2020 öncelikleri üzerinde duracak ve ortak ülkelerde öğretmen eğitimleri geliştirecek, yenilikçi uygulamaları aktaracak, uygulayacak ve okullar ile yerel otoriteler ve diğer sektörler arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla ECEB’in (Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı) kalitesinin evrensel olarak artmasını hedefleyecektir.

 

Proje Koordinatörü:

Haugland gardsbarnehage-NORWAY

Proje Ortakları:

Glengormley Integrated Primary School-NORTHERN IRELAND

Özel Antalya Bahçeşehir İlkokulu-TURKEY

Võsukese Lasteaed-ESTONIA

Colegio Público Ocejón-SPAIN

Elit Grup Okulları-TURKEY