MY FUTURE JOB THROUGH STEAM-GELECEKTEKİ STEAM MESLEĞİM

2019-1-DK01-KA229-060280

Erasmus + KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık

2019-2021

STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ) ile ilgili iş alanları her yıl hızla artmaktadır. Diğer bir deyişle, son 10 yılda AB’deki STEM mesleklerindeki artış diğer meslek gruplarının üç katı kadardır ve şimdiden, 2025 yılına kadar STEM mesleklerine olan talebin karşılanamayacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen, STEM eğitim programları bu talebe ayak uydurmakta geciktiler ve STEM alanındaki bu yeni pozisyonları üstlenebilecek yeterli nitelikli çalışan bir süre olmayacak gibi görünüyor.

Eğitim kurmlarımızdaki bu boşluğu uluslararası bir ortaklık ile doldurmak için  STEM’in  içine Sanatı (Art) da ekleyerek (A) bu projeyi dizayn ettik ‘My Future Job  Through STEAM’. Projede, öğrencilerimiz yaratıcı düşünerek, sanat ve tasarımı kullanarak karmaşık sorunları çözebilecekleri bilgi ve beceriler kazanacaklar. Projemizin temel amacı, öğrencilerin STEAM ile ilgili kariyerleri seçmeleri için motivasyonlarını arttırmaktır. STEAM disiplinleriyle ilgilenen kız öğrencilerin sayısını arttırmak, projemizin bir diğer hedefidir.

Bu projede 5 ülke ve 6 ortak, yaklaşık 120 doğrudan, 1800 dolaylı olmak üzere 12-15 yaş arası öğrenci ve farklı deneyim, bilgi ve inanca sahip, ancak ortak eğitim idealleri olan eğitmenler yer alacaktır.

Proje süresince öğretmenler ve eğitimciler, diğer Avrupalı ​​meslektaşlarıyla fikir ve deneyim alışverişinde bulunarak Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik gibi disiplinler arası ilişkiler konusunda farkındalıklarını arttıracaktır. Ve öğrencilerimiz uluslararası arkadaşlarıyla çok kültürlü sosyal ortamlarda çalışma ve eğlenme deneyimi yaşayacaklar. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirlikçi problem çözme, yaparak öğrenme, inisiyatif alma, Deneyerek Öğrenme, Araştırmaya Dayalı Öğrenme ve Proje Tabanlı Öğrenme konusunda STEAM disiplinleri için gerekli yeterliliklerini geliştireceklerdir.

Ortak Proje Çıktıları olarak, Robotlar, Dijital Hikaye Anlatımı, Animasyon Videosu, e-Broşür, Bilimsel Deneyler, Bloglar, Moodle platformu, Bülten, Proje web sitesi ve eTwinning Projesi olacaktır.

 

Proje Koordinatörü:

-Ejerslykkeskolen-DANİMARKA

Project Ortakları:

-Istituto Comprensivo Statale Gambettola Scuola Secondaria di I° grado “Ippolito Nievo”-İTALYA

-Elit grup Anadolu Lisesi-TÜRKİYE

-Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé-PORTEKİZ

-IES Marmaria-İSPANYA

-Özel Antalya Mustafa Kemal Anadolu Lisesi-TÜRKİYE