PROJE EĞİTİMLERİ

Uluslararası AB Hibe programlarına (Erasmus+, Ufuk 2020, Sivil Toplum Diyaloğu) katılmak isteyen eğitim kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetimlere, projelerin hazırlanması, yazılan ve fonlanan projelerin yönetimi, projelerin izlenmesi değerlendirilmesi konusunda eğitim vermekteyiz.

Bu eğitimle, proje türleri ve fon sağlayan kuruluşlar hakkında bilgi sağlamak, proje yazma ve hazırlama süreçleri ve proje dosyası hazırlama ile ilgili farkındalık oluşturmak, proje üretme ve yürütme konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu eğitimi alan kişiler çalıştıkları kurumda sosyal sorumluluk ya da araştırma geliştirme projeleri hazırlayabilecek ve çevresine proje kültürünün yayılması konusunda katkı sağlayabilecektir.

 

Eğitimlerin İçeriği

-Erasmus+ Program tanıtımı

-Ufuk 2020 Programı tanıtımı

-Proje Kavramı ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

-Daha önce hibe almış projelerin sunumları

-Hibe Programları için Özel Proje Hazırlama Teknikleri

-Uygulamalı Mantıksal Çerçeve Dokümanının Hazırlanması

-Uygulamalı Faaliyet Planı Hazırlanması

-Uygulamalı Bütçe Tablosunun Hazırlanması

-Hibe Başvuru Formunun Doldurulması Değerlendirme

Analiz ve Mantıksal Çerçeve;

-Mevcut Durum Analizi

-Strateji Analizi

-Hedef Analizi

-Paydaş Analizi

-Mantıksal Çerçeve Dokümanının Hazırlanması

-Bütçe Tablosunun oluşturulması

-Başvuru Formunun Doldurulması

Eğitim sonrasında proje hazırlamak ve proje yürütmekle ilgili sorularınıza cevap bulmuş olacaksınız. Ayrıca, proje yönetim sürecine bakış açısınız değişecek, bu sayede sürecin zor olmadığını ve nelere dikkate etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde öğrenmiş olacaksınız.

Bu eğitim, aklındaki fikri projeye dönüştürmek isteyenler ve çalıştığı kurumunun  hibe programlarına katılması için katkıda bulunmak isteyen herkes için uygundur.