LEAVE ANGER BEHIND-ÖFKENİ ARDINDA BIRAK

2019-1-LT01-KA229-060479

Erasmus + KA229 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık

2019-2021

Günümüzde eğitimcilerin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, öfke dürtülerini kontrol edemez gibi görünen öğrencilerle nasıl başa çıkılacağıdır. Her ne kadar az sayıda olsa da, bu öğrenci grubu ve uygunsuz öfke ifadeleriyle ilişkili sorunlar ebeveynlerin, eğitimcilerin, okulların ve akıl sağlığı topluluğunun en ciddi kaygıları arasında kalmaktadır.

Projemiz, her bir ortağın deneyimini, öfke yönetimi eksikliğinden kaynaklanan öğrencilerin davranış problemleriyle başa çıkmak için çeşitli yöntemler ve etkili yaklaşımları geliştirme fikriyle doğdu. 6 ortak okul, sınıflardaki davranış problemlerini yönetme, tehditle başa çıkma, öğrenciler arasında zorbalık, disiplin sorunları nedeniyle düşük akademik başarı, bazı öğrencilerin şiddet içeren veya içermeyen ısrarcı saldırgan davranışları, bazı öğrencilerin kişilikler arası becerilerinin zayıf olması ve takım çalışmasındaki özgüven eksikliğini tespit etti.

Uluslararası ortaklığa sahip ortamlarda bu sorunlara çözümler bulmak için projemizi tasarladık: Bu proje basit, uygulaması kolay bir Öfke Yönetimi Programı tasarlayacak ve bu program her bir ortak okulun eğitimcilerine agresif davranışlarla başa çıkmada daha etkili stratejiler kullanmasına izin verecek ve 10-13 yaşlarındaki öğrencilerin saldırgan davranışlarını yönetmek için onlara rehberlik edecektir.

Bu projeye 6 ülke, 10-13 yaşları arasındaki yaklaşık 120 doğrudan, 1800 dolaylı etkilenecek öğrenci ve 150 farklı deneyim, bilgi, inançlara sahip, ancak ortak eğitim idealleri olan eğitimciler ve öğretmenler dahil olacaklardır.

Kısa süreli personel eğitimi boyunca yeni bilgiler edineceğiz, en iyi uygulamaları paylaşacağız ve iletişim, takım çalışması, İngilizce ve BİT becerilerini geliştireceğiz. Okullardaki başarılı Öfke Yönetimi Programları için yeni görüşler, vaka çalışmaları ve pratik ipuçları sağlanacaktır. Beceri eğitimi ile öğrencilerin saldırgan tepkilerini azaltmaya yönelik yeni yaklaşımlar keşfedeceğiz. Okullardaki zorbalığın altındaki sebepleri ve daha uygun bir öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek için barışçıl bir atmosfer yaratmanın yollarını öğreneceğiz.

Kısa süreli öğrenci değişimi sırasında, öğrencilerimiz uluslararası arkadaşlarıyla çok kültürlü sosyal ortamlarda çalışmayı ve eğlenmeyi deneyimleyeceklerdir. Yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirlikçi problem çözme, öğrenmeyi öğrenme becerilerini geliştireceklerdir. Agresif davranışlarıyla başa çıkmak için etkili rahatlama teknikleriyle donatılmış olacaklar.

Proje Koordinatörü:

-Alytus Piliakalnis progymnasium-LİTVANYA

Proje Ortakları:

-IMKB Suvari Ortaokulu-TÜRKİYE

-St. Aidans Community School-İRLANDA

-Zakladni skola a Materska skola Stara Ves nad Ondrejnici, prispevkova organizace-ÇEKYA

– Istituto Comprensivo ‘Corrado Melone’-İTALYA

– Ejerslykkeskolen-DANİMARKA