ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

ANS, (OID: E 10222758 / PIC: 897588434), 2017 yılından bu yana okullarda, yetişkin eğitimi merkezlerinde, mesleki eğitim kurumlarında ve Yükseköğretim Kurumlarında görev yapan öğretmenlere, eğitimcilere ve yöneticilere, mesleki ve kişisel gelişim kursları / eğitimleri sunmaktadır.

ANS, katılımcıları yerel ve küresel bir perspektiften mevcut ve gelecekteki sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerini dikkate alarak kendi eylemleri üzerinde düşünmeye teşvik etmek için ağırlıklı olarak SKH’lerini Öğrenme, Eğitim ve Uygulamaya odaklanan eğitimler/kurslar sunmaktadır.

Eğitimin küresel kalkınmadaki rolünü ele aldığımızda, düşünme biçimimizde temel bir değişikliğe ihtiyaç vardır, çünkü eğitimin, bireylerin refahı ve gezegenimizin geleceği üzerinde katalitik bir etkisi var”-Irina Bokova, UNESCO General Director.

Artık eğitimin, 21. yüzyılın zorluklarına ve isteklerine uyum sağlama ve sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile birlikte barış içinde yaşamaya yol açacak doğru değer ve becerileri geliştirme sorumluluğuna her zamankinden daha fazla sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle ANS, daha yeşil bir gezegen ve herkes için sürdürülebilir gelecek için güçlendirilmiş, eleştirel, dikkatli ve yetkin vatandaşlar yetiştirmeye yardımcı olan ekonomik, çevresel ve sosyal perspektiflere odaklanan yaşam boyu öğrenme programları sunmaktadır.