Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 Gündeminin bir parçasıdır ve sosyal ilerlemeyi, çevresel sürdürülebilirliği ve ekonomik büyümeyi dengelemeyi, herkese çevreyi tehlikeye atmadan daha iyi bir yaşam sürme şansı vermeyi amaçlamaktadır.

Bu ihtiyaçların karşılanmasında insan faaliyetinin iklim üzerinde etkisi olduğu açıktır. Eylemlerimizin hem yerel hem de küresel olarak dünyayı etkilediği kanıtlanmış bir gerçektir.

Mevcut uygarlıktan daha çevre dostu olana geçiş, sürdürülebilir kalkınma ile temsil edilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dünya su kıtlığı, kuraklık, açlık ve sert hava koşullarıyla sonuçlanabilecek potansiyel bir iklim kriziyle karşı karşıya kalırken, ekonomik büyüme, çevresel koruma ve sosyal refah arasında bir taahhüt ve denge sağlamayı amaçlamaktadır.

Nasıl yardımcı olabiliriz?

Bireysel karbon ayak izimizi hesaplayarak sürdürülebilir büyüme sağlama sürecini başlatabiliriz. Ve değişimi başlatmanın anahtarı sınıflardadır. Sınıfı aşan değerler, rutinler ve gelenekler okullarda öğretilir. Okullarda, yenilenebilir enerji kullanımı, akıllı binaların inşası, bahçeler, aydınlatma sistemleri, su yönetimi gibi pek çok iklim değişikliği azaltım stratejisini öğrenmek mümkün.

Belirli bir bölgenin veya okulun katkıları daha büyük bir sorunla karşılaştırıldığında küçük görünse bile, topluluklardaki yaşam kalitesini sürdürmek ve geliştirmek için bireysel faaliyetler gereklidir. Ne yazık ki, hareketsizliğin üzerimizde kötü bir etkisi olduğunu anlamamız uzun zaman aldı. Gezegenimizin kendini sürdürme yeteneği tehlikede.

Bu eğitim, eğitimcileri, sürdürülebilir kalkınmanın eğitime nasıl dahil edileceğine dair araç ve bilgilerle donatmayı amaçlamaktadır. Eğitimde sürdürülebilirliğe doğru bir geçiş yapılması, kültürel çeşitlilik açısından çevresel bütünlük, ekonomik canlılık için harekete geçecek ve itici güç olacak nesiller yetiştirmek açısından elzemdir. Kurs, katılımcıların mevcut ve gelecekteki küresel sorunları yapıcı ve yaratıcı bir şekilde ele almalarını ve daha sürdürülebilir ve dirençli topluluklar yaratmalarını sağlayacaktır.

 

 

HEDEF KİTLE

Bu eğitim, okulların, yetişkin eğitim merkezlerinin, Mesleki Eğitim ve Öğretim merkezlerinin ve Yüksek Öğrenim Kurumlarının öğretmenleri, eğitimcileri ve idari personeline yöneliktir.

YÖNTEM

Günlük motivasyon etkinlikleri, kişisel gelişim, grup ve ikili çalışma, simülasyonlar ve ağ oluşturma, sınıf ve açık hava etkinliklerine ek olarak eğitim (kurs) metodolojisinin bir parçası olacaktır. Süreç, her öğretmeni, daha adil ve eşitlikçi bir toplumun nasıl inşa edileceğinin yanı sıra öğrencilerinin gelişimini de önemseyen bir çevre ajanı olmaları için gerekli yetkinliklerle donatıp güçlendirecektir.

Kapsamlı bir anlayış ve günlük ödev desteği sağlamak için dersler, seminerler ve çalıştaylar eğitime (kursa) dahil edilecektir. Ek olarak, katılımcılar bu konuyu uygulamak için çalışacaklar ve bir rehberlik alacaklar ya da sadece iç ve dış mekân aktivitelerine katılarak öğrencileriyle eğleneceklerdir. Kursun sonunda, her katılımcıya kursla ilgili başlık, müfredat ve zaman çizelgesi gibi belirli ayrıntıları içeren bir katılım sertifikası verilecektir. Talep üzerine bir Europass Hareketlilik Sertifikası da dahil edilebilir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Beş tam günlük bir eğitim programında aşağıdaki Gündem izlenecektir:

1.GÜN

-Birbirini ve katılımcıların eğitim kurumlarını tanımak

-2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi

-SKH’ler eğitim kurumları ve öğretmenler için neden önemlidir?

-Eğitim kurumları için ihtiyaç analizi ve hedef belirleme

2. GÜN

-Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Giriş (ESD)

-Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimin (ESD) 4 teması

-Çevresel sürdürülebilirlik

-Ekonomik Sürdürülebilirlik

-Sosyal Sürdürülebilirlik

-ESD, eğitim kurumlarında nasıl uygulanır (vaka çalışmaları)?

-Çevresel sürdürülebilirliği öğretmeye odaklanmak

-Çevresel sürdürülebilirliğin nasıl öğretileceğine dair atölye çalışmaları

3. GÜN

-Ekonomik ve Sosyal sürdürülebilirliği öğretmeye odaklanmak

-Ekonomik ve Sosyal sürdürülebilirliğin nasıl öğretileceğine dair atölye çalışmaları

-Öğretmen materyalleri – eğitim kaynakları (uygulamalar, videolar, dersler ve atölye planları vb.) nerede bulunur?

-Okulumda bir sürdürülebilirlik projesine nasıl başlarım?

4.GÜN

-Tüm Okul Yaklaşımında Sürdürülebilirlik- Sürdürülebilir okullar nasıl olur?

-Okulları dönüştürmenin temel zorlukları

-Sürdürülebilirliğin uygulanması ve teşvik edilmesinde ağların ve paydaşların rolü

-Kurumumda sürdürülebilir kalkınmayı nasıl uygularım? – katılımcıların kurumları için sürdürülebilir kalkınma eylem planı yapmak

5. GÜN

-Özet ve eğitimin değerlendirilmesi

-Geri bildirim ve sertifikalar

– Yerel- kültürel gezi

KATILIMCILARIN KAZANACAĞI YETKİNLİKLER

Bu Eğitim/kurs, kurumlarında ve tüm toplumda sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için dersler, çalıştaylar ve projeler tasarlama konusunda katılımcıların farkındalığını ve yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlar.

Eğitimin özel hedefleri şunlardır:

 • Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimi (ESD) tanıtmak
 • Eğitim kurumlarına ve öğretmenlere Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in (ESD) önemini göstermek
 • Katılımcılara sürdürülebilirliği öğretmek için atölyelerin nasıl tasarlanacağını göstermek
 • Katılımcılara kendi sürdürülebilirlik projelerini nasıl tasarlayacaklarını göstermek
 • Okulun fiziksel ortamında sağlıklı sistemleri teşvik etmek
 • Katılımcıların öğretimdeki kişisel ve profesyonel becerilerini geliştirmek
 • Eğitimciler ve öğrenciler arasında daha etkileşimli, ilgili ve yatay ilişkiyi teşvik etmek
 • Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması ve teşvik edilmesinde ağların ve paydaşların katılımının önemini göstermek
 • Katılımcıların değişikliklere uyum sağlama yeteneklerini geliştirmek
 • Katılımcıların meslektaşlarıyla tartışmak ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak için kültürler arası bir ortam yaratmak
 • Eğitimciler için profesyonel gelişim araçları sağlamak
 • Uluslararası düzeyde iş birliği yapma kapasitesini artırmak
 • Katılımcıların iletişim ve sosyal becerileri geliştirmek
 • Katılımcıların İngilizce dil becerilerini geliştirmek.

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK SERTİFİKALAR

 • Eğitim içeriği ve zaman girişinin tanımını içeren Katılım Sertifikası
 • Edinilen Yetkinliklerin Sertifikası
 • Europass Hareketlilik Sertifikası.