GENÇLER geleceğimizdir; değişen toplumsal tutumlar genellikle genç neslin dünyayı algılama ve onunla etkileşim kurma şeklini değiştirmesine yol açar, böylece toplumda lider ve yönetici olduklarında etkileri de önemli olur. Kurumsal Sosyal Sorumluluğa-KSS’ye yeterince dahil olabilmenin en iyi yolu, gençlerin engelleri aşmalarına ve geleceği tasavvur etmelerine, liderlik etmelerine, planlamalarına, tasarlamalarına ve topluma fayda sağlayacak inisiyatifleri takip etmelerine yardımcı olmaktan geçer. Böylece, ileride karar vericiler olduklarında, algıları değiştirmek ve KSS becerilerini uygulamak için aldıkları destek, iş dünyasının her yerine yayılacaktır. KSS yeni normal haline gelecek ve sonradan akla gelen bir düşünceden ziyade bir şirketin operasyonel denkleminin bir parçası olacaktır.

ANS, gençlerin gelişimi için gönüllü olarak birkaç KSS etkinliği düzenlemektedir:

1) Çalıştaylar ve Seminerler

ANS, okullar, milli eğitim müdürlükleri, yerel belediyeler (ve onların gençlik meclisleri) ve gençlik örgütleri-STK’lar ile iş birliği yaparak 3 ana alana odaklanan atölye çalışmaları ve seminerler düzenler: Sürdürülebilir Kalkınma, İklim Değişikliği ve Sosyal/Yeşil Girişimcilik. Bu seminerler/çalıştaylar çoğunlukla Antalya’da yaşayanlar için yerinde, diğerleri için çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

2) Eğitimler

ANS, Erasmus+ ve ESC gibi Avrupa Birliği hibe programları hakkında gençlere eğitimler vermektedir. Bu eğitimlerde gençlere proje türleri ve hibe programları hakkında bilgi vermekteyiz. Ek olarak, proje planlama, hazırlama ve uygulama konusunda gençlerin farkındalıklarını artırarak onları proje teklifi yazma ve Avrupalı ​​gençlerle iş birliği yapmaları konusunda güçlendiriyoruz. Bu eğitimleri alanlar, Erasmus+ Gençlik Değişimi kapsamında başka bir ülkede farklı kültürlerden gençlerle bir araya gelebilecek veya ESC projesi kapsamında başka bir ülkede yaşamayı ve gönüllü olmayı deneyimleyebileceklerdir.

3) Mentorluk

ANS, Avrupa tarafından finanse edilen projelerde yer almak için desteğe ihtiyacı olan gençlik kulüplerine/gruplarına, gençlik kuruluşlarına ve gençlik STK’larına mentorluk sağlar. Daha spesifik olarak, kulüplerini/gruplarını kurmalarında, SALTO-GENÇ portalına kayıt olmalarında, proje önerilerini geliştirmelerinde, ağlarını oluşturmalarında, gönüllülük projeleriyle (ESC) ilgilenmelerinde vs. rehberlik etmekteyiz.