ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Yirmi birinci yüzyıl insanı ile ilgili olarak hemen herkesin uzlaşı halinde olduğu nokta özgürleşen ve güçlenen insana olan vurgulamalardır. Bir yandan yaratıcı, eleştiren, düşünen, sorgulayan, araştıran, öte yandan öğrenmeyi öğrenen, iletişim kurabilen, teknolojiye hakim, bilgiyle dost, topluma ve çevresine duyarlı bireyler, aslında eğitimin ve dolayısıyla öğretmen eğitiminin nasıl kavramsallaşabileceği konusunda ipucu vermektedir. Bu çerçeve içinde verdiğimiz Eğitimler ile Öğretmenlerimizin bilgi toplumu beklentilerine uygun olarak özgürleşmesini ve güçlenmesini sağlamayı ve çalışma ortamlarında yüksek düzeyde performans göstermelerini amaçlamaktayız.

Farklı alanlardaki eğitimlerimize katılan öğretmenlerimiz, hızlı toplumsal değişimlere ayak uydurabilecek, bilgi çağının insanını yetiştirebilecek donanıma sahip olabilecek, uluslararası projelerde aktif katılım sağlayarak yeterliliklerini arttıracaklardır.