DOĞADA ÖĞRENME

Doğada öğrenme, hava şartlarından dolayı iç mekânları tercih eden eğitimcilerin ve öğretmenlerin “kötü hava” algısını değiştirmek ve çocukların yeniden doğayla bağ kurabilmeleri için yola çıkmıştır. Dört duvarın dışında da eğitimin yapılabileceği anlayışını yayabilmeyi hedeflemektedir. Yaşayarak öğrenmek ve yaşatarak öğretmek temel yaklaşımdır.

Amacımız, doğada eğitimin, pedagojik temellerle, doğaya zarar vermeden yayılmasını sağlamak ve sınıf dışı/açık alanda eğitimin hava koşullarına rağmen, her mevsimde gerçekleşmesine ve daha çok çocuğun, öğretmenin ve ebeveynin doğayla bağ kurmasına ön ayak olmaktır.

Günümüzde öğretmenlerimiz, çocukları bahçelere, doğal alanlara veya sınıf dışına çıkarmak konusunda fazla donanıma sahip değillerdir. Yurtdışında bu daha yaygındır ancak Türkiye’de öğretmen yetiştiren üniversitelerde ve kurumlarda ciddi bir eksiklik vardır. Bu eğitim sayesinde öğretmenlere dolaysıyla da çocuklara ve ebeveynlerine ulaşmayı hedefliyoruz. Doğada oyun oynamanın ve öğrenmenin çocukların sosyal, bilişsel, duygusal, dilsel ve ruhsal gelişimi açısından pek çok olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Sınıf Dışı Eğitimlerin çarpan etkileri vardır ve amaç daha çok çocuğun doğayla bağ kurmalarını, daha sağlıklı olmalarını sağlamaktır.

İlgilenen eğitim kurumlarına/anaokullarına kendi mekânlarında yahut yakınlarında bulunan alanlarda eğitim sunulmaktadır. Eğitimler ve içerikleri farklı biçimlerde (konferans, konuşma) düzenlenebileceği gibi süreler de istekleriniz doğrultusunda ayarlanabilir.