EKO OKULUM

İklim değişikliği şu anda yeryüzünde bulunan tüm ülkeleri etkilemektedir. Her birimizin yaşam kalitesini negatif yönde etkilemekte olan bu durum için herkes üzerine düşen görevi yapmak zorundadır. Kendimizi ve çocuklarımızı çevreyi daha az etkileyecek değişiklikler yapmak üzere eğitmeye başlamaya ne dersiniz?

Eco Okulum adlı Öğretmen Eğitimimiz, çevre eğitimi ve sürdürülebilir gelecek konularında kendini geliştirmek isteyen okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenleri ve eğitim personeli içindir. Bu eğitimimize katılarak, dünyamızın ve bölgenizin karşı karşıya olduğu çevre sorunlarını ve bunun yaşamlarımızı ve toplumumuzu nasıl etkilediğinin daha fazla farkına varacaksınız. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için gereken eğitimin ilke ve tekniklerini de öğreneceksiniz.

Ayrıca, katılımcılar, sürdürülebilir hedefleri, okul müfredatına dahil etmenin yollarına ve materyallerin öğretim bağlamlarına nasıl uyarlanacağına odaklanacaklardır. Katılımcı yönetim personeli ise, sürdürülebilir bir okulun gösterge tablosunu kullanarak, kurumlarını değerlendirecek ve okullarını daha çevre dostu hale getirmek için gelecekteki eylemler ve projeler için fikir edineceklerdir. Katılımcılar, ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedeflerini teşvik etmek için yerel ve uluslararası düzeyde nasıl yer alacakları konusunda bilgi sahibi olacaklardır..