STEAM

STEAM, İngilizce ’de Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Temel olarak, farklı dalların eğitimini ayrı bir dal yerine disiplinler arası bir yöntemle öngören bir öğretim stratejisidir. Okullarda STEAM eğitimi ile öğrencilerin araştırma-inceleme-sorgulama yoluyla öğrenmeleri, akran işbirliğini arttırmaları ve problem çözme yollarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Bu Öğretmen Eğitimin temel amacı, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik arasındaki disiplinler arası ilişkiler konusunda farkındalıklarını arttırarak, öğretmenlerin STEAM konularında bütünleşmiş öğretim becerilerini geliştirmektir.

Eğitimin sonunda katılımcılar:

-öğrencilerini STEAM kariyerlerinde motive ederek STEAM disiplinleri ile tanıştıracak ve STEAM konusunda daha ileri çalışmalara hazırlayacaklar,

-özellikler kız öğrencilerin, STEAM alanlarına yönelik motivasyon ve ilgisini arttırmayı hedefleyecekler,

-okullarının STEAM müfredatını güçlendirecekler,

-yaratıcılık, eleştirel düşünme, işbirlikçi problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve inisiyatif alma ve girişimcilik becerilerini geliştirmek için öğrencilerini STEAM etkinliklerine dahil edecekler,

-çeşitli STEAM faaliyetleri ile öğrencilerini Deneyimleyerek Öğrenme, Keşfederek öğrenme, Sorgulayarak öğrenme ve Proje tabanlı öğrenmeye teşvik edecekler,

-öğrencilerini, kariyerlerini planlarken Bilgisayar, Robotik, Bilim gibi farklı alanlarda STEAM projeleri yürütmeleri için yönlendireceklerdir.

EĞİTİM süresince kullanılacak METOTLAR: sunum, alıştırma, tartışma, takım çalışması, proje çalışması, çalışma ziyaretleri.