‘Nature Loving Kids-Doğa’yı Seven Çocuklar’ isimli Erasmus+ projesinin 4. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Çalıştayı 11-15 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında Tiszafured-Macaristan’da gerçekleştirildi. Ev sahibi anaokulunda gerçekleşen öğretmen eğitiminde katılımcılar, buluş yoluyla öğrenme, Doğa dedektifleri oyunu, drama ve rehberli gözlem yoluyla ağaçların yaşam döngüsünü ortaya çıkarma, tohumlar, fidanlar, yetişkin ağaçlar ve düşmüş kütükler üzerine araştırmalar yapma, […]📣📣ANS ekibi olarak, 7-8 Ekim 2021 tarihleri arasında, İklim Okuryazarlığı (Climateracy) projesinin 2. Çevrimiçi Ulusötesi Proje Toplantısına katıldık. Konsorsiyum şu anda, iklim okuryazarlığı seviyesini yükseltmek için Avrupa Ortaokullarında öğrencilere etkili bir şekilde koçluk yapmak için öğretmen profillerini geliştirmek için OOC’de kullanılacak eğitim çerçevesinin tasarımı üzerinde çalışıyor. Tüm proje ortakları, çevrimiçi bir toplantıda bir araya gelerek, projenin […]Erasmus+ projesi “Bike2School”un 2. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 27 Eylül – 1 Ekim 2021 tarihleri ​​arasında Slavonski-Brod-Hırvatistan’da düzenlendi. 4 ülkeden öğretmen ve öğrenciler aşağıdaki etkinlik ve etkinliklerde yer aldılar: Afiş Sunumu ve Sloganlarla Tişört Boyama, Bisiklet Güvenliği Bingo Kartları Tasarlama, Metal Tel Bisiklet Yapma (Yarışma), Ortak Okulların Bisiklet Dostu Okullarını Tanıtması, Bisikletleri Süsleme, Süslü Kadınlar Bisiklete biniyor, […]“Climateracy” projesindeki Yaygınlaştırma Planımızın bir parçası olarak, topluluk dinamiklerini olabildiğince basit ve eğlenceli hale getirmek için dijital topluluk platformunun kolaylaştırılması için topluluğun operasyonel modeline odaklanan bu çalıştaya katıldık.           ‘Nature As Teacher-NAT’ başlıklı Erasmus+ projesinin, 2. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 20-25 Eylül 2021 tarihleri ​​arasında Tallinn-Estonya’da düzenlendi. Katılımcılara Ormanı Öğrenme Yeri olarak kullanma konusunda bilgi ve beceriler verildi. Orman Anaokulları ve faydaları tanıtıldı. Ayrıca, Ormandaki oyunlarla çocukların bağımsız, takım çalışması, inisiyatif, rekabet becerilerini güçlendirmeye yardımcı olacak yeni yol ve yöntemler katılımcılara […]Bu Çevrimiçi toplantıda ortaklar, Yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmenin en iyi yollarını tartıştılar- bunu nasıl daha iyi yapabiliriz? Sonraki toplantılar için Doodle oluşturuldu. (IO1) Ed. Çerçeve ve “faaliyet planları” tartışıldı. Belçika bet.7-8 Ekim’de fiziki buluşma planlandı. Projenin yönetimi- daha iyi nasıl yapabiliriz? ele alındı. Ortaklar, AB’nin İklim için Eğitim koalisyonu hakkındaki yorumlarını dile getirdiler.‘Leave Anger Behind-LAB’ başlıklı Erasmus+ projesinin, 3. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı, 24-26 Ağustos 2021 tarihleri ​​arasında Ankara-Türkiye’de gerçekleştirildi. Ortaklar, kurumlarında Sürdürülebilir Öfke Yönetimi Programı için neler yapmayı planladıklarını tartıştılar.Bu Çevrimiçi toplantıda ortaklar, Göteborg Üniversitesi tarafından sağlanan genel İhtiyaç Değerlendirme Raporunu gözden geçirdiler. Ardından Talinn Üniversitesi tarafından hazırlanan Eğitimsel Çerçeve için ilk plan tartışıldı. Görev çizelgesi ve zaman çizelgeleri güncellendi. Faaliyet Planları Şablonunun Göteborg Üniversitesi tarafından hazırlanması kabul edildi. Son olarak, ortaklara AB’nin İklim Eğitimi koalisyonu hakkında bilgi verildi.