Çevrimiçi Etkinlik: “COVID, teknoloji ve iklim değişikliği: Toplumsal eğilimler eğitimin geleceğini nasıl şekillendiriyor?” 18 Ocak 2022

ANS, “Climateracy” projesinin Yaygınlaştırma Planı kapsamında ‘COVID, teknoloji ve iklim değişikliği: Toplumsal eğilimler eğitimin geleceğini nasıl şekillendiriyor?’ başlıklı

ANS, “Climateracy” projesinin Yaygınlaştırma Planı kapsamında ‘COVID, teknoloji ve iklim değişikliği: Toplumsal eğilimler eğitimin geleceğini nasıl şekillendiriyor?’ başlıklı çevrimiçi bir seminere katıldı.

Bu seminer, eğitimin geleceğini şekillendiren eğilimleri tartışmayı amaçladı: Önümüzdeki on yılda iklim değişikliğinin eğitim kurumlarımız üzerindeki etkisi ne olacak? Toplumlarımızın daha bireysel ve çeşitli hale gelmesi okullar için ne anlama geliyor? Eğilimleri Şekillendiren Eğitim, eğitimi etkileyen başlıca ekonomik, politik, sosyal ve teknolojik eğilimleri inceleyen ve üç yılda bir yayınlanan bir rapordur.

https://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm