ansdanismanlik

Çevrimiçi etkinlik: “Sınıflarda iklim eylemi için dijital teknolojilerin kullanımı 09 Kasım 2021

ANS, “Climateracy” projesinin Yaygınlaştırma Planı kapsamında “Sınıflarda iklim eylemi için dijital teknolojilerin kullanımı” başlıklı çevrimiçi bir seminere  katıldı.

ANS, “Climateracy” projesinin Yaygınlaştırma Planı kapsamında “Sınıflarda iklim eylemi için dijital teknolojilerin kullanımı” başlıklı çevrimiçi bir seminere  katıldı. Bu seminer katılımcılara iklim değişikliğini azaltmada teknolojinin potansiyelini tanıtmayı amaçladı. Öğretmenlere/eğitimcilere, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çözümlerin kilidini açmak için sınıflarında kullanabilecekleri dijital araçlar ve kaynaklar hakkında bir genel bakış sağlandı.

İklim değişikliği ile ilgili faaliyetlerde öğrenci katılımını artırmak için öğretim stratejilerine özel önem verildi. Son olarak, öğretimin nasıl farklılaştırılacağına ve öğrencileri iklim eylemi için girişimler düzenlemeye teşvik etmeye ilişkin pratik örnekler sunuldu.

Avrupa’daki öğretmenlerle çevrimiçi olarak tanışma ve iklim değişikliği ile ilgili etkinliklerde öğrenci katılımını artırmak için farklı öğretim stratejileri hakkında fikir paylaşma fırsatı bulduk. Ayrıca Climateracy proje web sitesinin bağlantısını onlarla paylaşarak katılımcıları projemiz hakkında bilgilendirdik ve tabii ki iklim değişikliği eğitimi ağımızı büyüttük.