COSME- Türkiye Proje Eğitimi 7 Aralık 2022

Tek Pazar Programı KOBİ Bileşeni kapsamında açılan Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İş birliği Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve

Tek Pazar Programı KOBİ Bileşeni kapsamında açılan Sosyal Ekonomi Ekosisteminde Ulusötesi İş birliği Yoluyla Sosyal Ekonomi KOBİ’leri ve Girişimcilere Yönelik Yeşil Dönüşüm Çağrısı Hazırlık Çalıştayı, 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Eğitimde; Çağrının genel amaçları, çağrı kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar, çağrı uygulamaları, çağrıya ilişkin teknik hazırlıklar ve proje başvuru şablonları hakkında bilgi verildi. ANS, başta antrenör Yeliz Çuvalcı olmak üzere tüm COSME Türkiye ekibine teşekkür eder.