ansdanismanlik

‘Leave Anger Behind’ projesinin 4. ÖÖE (Öğrenme/Öğretim/Eğitim) Çalıştayı – İRLANDA 01-05 Kasım 2021

“Leave Anger Behind-Öfkeyi Ardında Bırak” isimli Erasmus+ projesinin 4. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı, 1-5 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında Dublin-İrlanda’da gerçekleştirildi. 

“Leave Anger Behind-Öfkeyi Ardında Bırak” isimli Erasmus+ projesinin 4. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı, 1-5 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında Dublin-İrlanda’da gerçekleştirildi. 

Katılımcılar, okullarda zorbalığın altında yatan nedenleri anlamalarını destekleyen eğitim sayesinde, daha başarılı bir öğrenme ve öğretme sürecini geliştirmek için daha barışçıl bir atmosfer yaratmanın yollarını öğrendiler. Hareketlilik öncesinde, ev sahibi okul tarafından anket tasarlandı ve deneyim düzeylerini, öğretmenlik geçmişlerini ve Zorbalıkla ilgili eğitimlerini belirtmeleri için katılımcılar tarafından doldurulmak üzere ortak okullara gönderildi.

Proje ortakları ayrıca 2. proje yılı için proje süreci gözden geçirme hazırlıklarının 1. yılını değerlendirdi, proje bütçesini, çıktıları ve yaygınlaştırma planlarını tartıştı.ansdanismanlik