‘Nature As Teacher’ projesinin 1. ÖÖE (Öğrenme/Öğretim/Eğitim) Çalıştayı – TÜRKİYE

“Nature As Teacher-Öğretmenimiz Doğa” isimli Erasmus+ projesinin 1. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Çalıştayı 3 – 9 Kasım

“Nature As Teacher-Öğretmenimiz Doğa” isimli Erasmus+ projesinin 1. Öğrenme / Öğretme / Eğitim Çalıştayı 3 – 9 Kasım 2019 tarihleri ​​arasında Antalya-Türkiye’de gerçekleştirildi. Eğitim sayesinde katılımcılar ana proje faaliyetlerini uygulamaya başlamak için kendilerini daha güvende ve donanımlı hissettiler. Ayrıca Doğayı bir öğrenme ortamı olarak kullanmak için ve açık hava etkinliklerini tasarlama, planlama ve uygulama konusunda pratik ipuçları aldılar. Birbirlerini tanıma, projenin hedeflerini, 1. yılın faaliyetlerini, metodolojisini, ortakların belirli görevlerini, Proje’nin Görünürlük araçlarını, Proje Web Sitesi Tasarımını, eTwinning / Twinspace portalı, Bütçe Yönetimi, Veri Toplama araçları, Çıktılar, Yaygınlaştırma Planı’nı tartışma ve planlama fırsatı buldular.