‘Nature Loving Kids’ Projesinin 5. ÖÖE’si çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 4-8 Nisan 2022

Bu sanal hareketlilik sırasında, katılımcı öğretmenlere, çocukların Hayvanlar ve Habitatları öğrenmelerine yardımcı olarak, merak ve keşif becerilerini güçlendirmelerini

Bu sanal hareketlilik sırasında, katılımcı öğretmenlere, çocukların Hayvanlar ve Habitatları öğrenmelerine yardımcı olarak, merak ve keşif becerilerini güçlendirmelerini sağlayacak yeni bilgiler verildi. Ayrıca Doğada Sanat, Müzik ve Dans temalı örnek etkinlikler ve dersler, katılımcıların öğretim tekniklerini zenginleştirdi ve özel gereksinimli çocukların doğayla bağ kurmalarına nasıl rehberlik edebilecekleri konusunda pratik bilgiler verildi. Ev sahibi anaokulundaki sanal işbaşı eğitimi sırasında, katılımcılar 2 önemli metodolojiyi gözlemlediler: İşbirlikçi öğrenme ve Doğada Keşifli öğrenme.