PROJE+DÖNGÜSÜ+YÖNETİMİ

Ön Değerlendirme. Uygulama. Finansman. Proje Fikrini. Belirleme. Proje Fikrinin Analizi. Değerlendirme. Projelerin planlaması ve yürütülmesi, Proje Döngüsü adı verilen ve birbirini takip eden 6 aşamada gerçekleştirilir.

Leave a Comment