‘Bike2school’ projesinin 5. ÖÖE (Öğrenme/Öğretim/Eğitim) Çalıştayı – KUZEY İRLANDA 27 Haziran-1 Temmuz 2022

‘Bike2school’ başlıklı Erasmus+ projesinin 5. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 27 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Belfast’ta düzenlendi. Etkinlik

‘Bike2school’ başlıklı Erasmus+ projesinin 5. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 27 Haziran ve 1 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında Belfast’ta düzenlendi. Etkinlik sırasında ortaklar Bisiklet dostu okulları teşvik etmek için ‘Yol Gösterici İlkelerin tasarımı hakkında tartıştılar.

1) kaynak geliştirme stratejilerinin nasıl geliştirileceğini (örneğin, Yerel Yönetim ve STK’lar ile çalışma),

2) komşu okullarla Ortaklıklar kurmak için stratejilerin nasıl geliştirileceğini,

3) müfredat dışı aktivitelerin nasıl yeniden tasarlanacağını,

4) ebeveynlerle iyi iletişimin nasıl sağlanacağını

tartıştılar.