‘Nature as Teacher’ projesinin 5. ÖÖE (Öğrenme/Öğretim/Eğitim) Çalıştayı – KUZEY İRLANDA 13-17 Haziran 2022

‘Nature as Teacher’ başlıklı ’Erasmus+ projesinin 5. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 13-17 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Belfast’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar, son

‘Nature as Teacher’ başlıklı ’Erasmus+ projesinin 5. Öğrenme/Öğretme/Eğitim Çalıştayı 13-17 Haziran 2022 tarihleri ​​arasında Belfast’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar, son 21 ayda gerçekleştirilen proje faaliyetlerini konsolide ederek değerlendirdi ve ortak anaokulları için yol gösterici ilkeler hazırlayarak. Doğa Eğitimi için Uzun Vadeli Bir Plan geliştirdiler. İş gölgeleme, katılımcıların ev sahibi ülkenin eğitim sistemini anlamalarına yardımcı oldu. Ortak okul ortamlarının her birinde Doğa eğitimi için stratejik bir uzun vadeli plan yapmak amacıyla projenin çıktıları tartışıldı ve gözden geçirildi.