Toprak Misyonu Haftası, tüm AB Toprak topluluğunu Madrid’de bir araya getirdi – 21-23 Kasım 2023

#Toprak Misyonu Haftası, tüm AB Toprak topluluğunu Madrid’de başarıyla bir araya getirdi: Araştırmacılar, politika yapıcılar, çiftçiler, ormancılar, arazi

#Toprak Misyonu Haftası, tüm AB Toprak topluluğunu Madrid’de başarıyla bir araya getirdi:

Araştırmacılar, politika yapıcılar, çiftçiler, ormancılar, arazi yöneticileri vb.

#Ufuk Avrupa Misyonu “Avrupa için bir Toprak Anlaşması” nı tanıtmayı amaçlamaktadır.

İşbirliği ile geçen 3 yoğun gün.

300 saha içi ve 600 çevrimiçi katılımcı.

84 konuşmacı.

20 AB kurumu ve hevesli çalışanları.

İlk Toprak Misyonu yarışması.

Uluslararası Toprak Karbonu Araştırma Konsorsiyumu’nun lansmanı.

Avrupa Komisyonu DG AGRI ve PREPSOIL projesi tarafından düzenlenmiştir

Ev sahibi: CSIC ve EU2023ES

#Toprak Misyonu genel hedefi: 2030 yılına kadar #SağlıklıTopraklar’a geçişe öncülük edecek, 100 yaşam laboratuvarı ve deniz fenerinden oluşan bir ağ oluşturacaktır.

Rakamlarla (çağrılar)#ToprakMisyonu

 

2021

11 proje, 191 yararlanıcı.

AB katkısı 63.383.098,25 €.

 

2022

18 proje, 294 yararlanıcı.

AB katkısı 99.979.589,84 €.

 

2023

123 teklif sunuldu.

126 Milyon Euro toplam bütçe.

16 teklifin finanse edilmesi bekleniyor.

Değerlendirmeler devam ediyor Sonuçların Aralık ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

#Toprak projelerinin atası, deneyimli INRAE personeli tarafından koordine edilen EJP SOIL, tüm projeler arasında sinerji yaratmak için #Madrid’de hazır bulundu.

44 yararlanıcı ve bağlı kuruluş.

40 Milyon €AB katkısı