‘Wonders of Waste’ projesinin 1. ÖÖE (Öğrenme/Öğretim/Eğitim) Çalıştayı – POLONYA

‘Wonders of Waste-Atığın Mucizesi’ isimli Erasmus+ projesinin 1. Öğrenme / Öğretim / Eğitim Çalıştayı 16 ve 22 Şubat

‘Wonders of Waste-Atığın Mucizesi’ isimli Erasmus+ projesinin 1. Öğrenme / Öğretim / Eğitim Çalıştayı 16 ve 22 Şubat 2020 tarihleri ​​arasında Konin-Polonya’da gerçekleştirildi. Her ortak atık tanıma faaliyetleri hakkında kendi kurumlarında neler yaptığını gösterdi, çocukların malzemeleri tanımasına, geri dönüştürülebilir, doğal ve organik olanı ayırt etmesine yardımcı olmak için uygulanan stratejileri, yöntemleri ve öğretim planlarını açıkladı. Projenin bu bölümünde, katılımcıların kişisel ve mesleki yönde geliştikleri, karşılaştıkları sorunların üstesinden gelmek için çözüm ürettikleri tespit edildi.